WikiHouse

Architect Alastair Parvin presenteert een simpel maar provocatief idee: zouden, in plaats van architecten die gebouwen maken voor hen die ze kunnen betalen, gewone burgers hun eigen huizen kunnen bouwen? Dit concept ligt aan de basis van WikiHouse, een open-source constructiekit waarmee iedereen -overal- zijn eigen huis kan bouwen.

https://www.ted.com/talks/alastair_parvin_architecture_for_the_people_by_the_people?language=nl

Onder de term archiNEXT verzamelen we op ARCH.incubator verschillende (soms vernieuwende) visies op de rol van de architect. De rol van de architect is aan verandering onderhevig. Niet in de laatste plaats door verschillende crises (economische, klimaat, etc.). Architecten worden lang niet altijd meer gevraagd voor het hele proces van een ontwerp, en werken soms zelfs op totaal andere wijzen en aan geheel andere opgaven.