Vloeilicht / Ivar ten Cate

In 2011 is de Suikerunie te Groningen gesloten, waarmee een groot stuk grond in Groningen is vrijgekomen voor nieuwe ontwikkelingen. Onderdeel van het Suikerunie terrein zijn de voormalige vloeivelden. In de vloeivelden  liggen drie  bouwwerken uit vermoedelijk de tweede wereldoorlog: twee schuilbunkers en één Tobruk (geschutskoepel). Van de laatste is de oorsprong zeker, van de twee schuilbunkers niet. Een nieuwe invulling brengt het militaire verleden van de bunkers weer tot leven en richt zich tegelijkertijd op de toekomst van woningbouw.

Links:  de voormalige verdedigingslinie en de locatie van de bunkers

Rechts: de bunkers als nieuwe identiteitsdrager voor de toekomstige woningbouw

Vanuit een historische analyse is een nieuwe route ontworpen die de drie bunkers met elkaar verbindt. De route begint tussen de twee schuilbunkers en gaat via de landtong richting de Tobruk, het eindpunt van de wandelroute..

Links: types lichtkokers, rechts: door doorsnijding van kokers ontstaan meubels

Er worden daglichtkokers in de bunkers geplaatst. Hierdoor ontstaat in de bunker een wisselende sfeer over het verloop van de dag. Het veranderde licht in de bunker belicht steeds een ander object en levert verschillende sferen op. Hierdoor wordt gevarieerd gebruik mogelijk. De kokers vormen meubilair in de bunkers. Van elke bunker is voor drie dagdelen een gebruiksscenario opgesteld: ochtend, middag en avond.

Schuilbunker 1: bunker gericht op het verleden. Deze bunker huisvest een expositie met uitleg over het verleden van de bunkers.

Schuilbunker 2: bunker gericht op de toekomst. Deze bunker wordt ingericht voor wandelaars en de toekomstige bewoners van de wijk.

De Tobruk:  een relatief gesloten ruimte waarin slechts het verloop van de dag wordt ervaren, zoals een militair dat in de oorlogstijd ook ervoer.