Thuishavens / Ivar ten Cate

'Healthy Ageing', oftewel gezond ouder worden. Gezond ouder worden doe je niet in een traditioneel en monotoon bejaardentehuis, maar in een activerende en levendige omgeving: een 'Healthy Environment'.

Conceptschets: levendigheid met een industriële uitstraling.

Wat zijn een aantal kernwaarden van een Healthy Environment? Om te beginnen is sociale interactie zeer belangrijk: niet alleen tussen leeftijdsgenoten, maar ook juist tussen verschillende generaties. Door verschillende generaties gemengd te laten wonen kunnen ze elkaar aanvullen. Jong helpt oud en andersom. De ouderen zijn daarmee meer in contact met de maatschappij en raken minder snel geisoleerd. Daarnaast functioneert de woonomgeving niet als een afgesloten eiland, maar is ze open naar de omliggende stad met verschillende functies. De aanloop die hierdoor ontstaat vergroot de levendigheid in de woonomgeving. Tot slot is kleinschaligheid de norm in de woonomgeving, niet massaliteit.

Concept: zichtlijnen door het plangebied

Bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor een 'Healthy Environment' in de Scandinavische havens te Groningen. Dit gedateerde industriegebied heeft de potentie om een rijk woon- en winkelgebied te worden. Door juist hier een woonomgeving te ontwikkelen met verschillende nevenfuncties kan de ontwikkeling van het hele gebied een boost krijgen.

De locatie van het project is één van de landtongen van de Scandinavische havens, welke wordt verdeeld in twee helften. Deze landtong wordt in de lengterichting doorsneden: in de eerste fase wordt de zuidelijke helft ontwikkeld, waarnaar later de noordelijke helft volgt. De ontwikkelingen in de eerste fase houden rekening met de ontwikkelingen in de tweede fase:  door de zuidelijke helft te doorsnijden met een aantal zichtassen, wordt de noordelijke helft niet ingesloten.

Er ontstaan bijna automatisch drie bouwblokken, die zich goed lenen voor het realiseren van woonhoven waarbij collectieve binnenruimten ontstaan. Hierdoor ontstaat kleinschaligheid in het plan.

Belangrijk is de relatie die iedere woning heeft met de collectieve ruimte: iedere woning heeft een voordeur aan de collectieve ruimte en er zijn geen anonieme gangen.

De architectuur van het plan benadrukt de intimiteit van het hofje: de eerste laag omsluit een binnengebied, maar sluit het tegelijkertijd niet volledig af van de openbare ruimte. Boven deze eerste laag zijn de woningen als losse kubussen geplaatst. Hierdoor voelt de bebouwing niet massief aan en blijft er lucht in de hoven. De bekleding van de kubussen met hout is een logische referentie naar de vroegere functie van de havens: het overzetten van Scandinavisch hout.

Programma:

4800m2 woonprogramma

60 woningen, 80m2 per stuk

1.500m2 aanvullende zorgfuncties

huisartsenpraktijk

fysiotherapeut

apotheek

diagnostiek

1.500m2 voorzieningen met functies gericht op de stad

zwembad voor zowel therapie als ontspanning

fitnesscentrum

restaurant met 40-60 zitplaatsen

stadswerkplaats

moestuin - kas