Think, Build en Play - Slochteren / Melvin Koolen

Een Summerschool workshop op het "ORIZU" terrein, een oude rioolzuiveringsinstallatie in Slochteren.De opgave luidde als volgt; "het geluid van de natuur ruimtelijk zichtbaar maken". Het basismateriaal wat voor handen was waren steigerplanken.  

30 June 2016