Rondleiding in het Groninger Forum door NL Architects

Op gezamenlijk initiatief van Arch.Incubator en de Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst hebben we de mogelijkheid gekregen met een select gezelschap het in aanbouw zijnde Groninger Forum te bezoeken. NL Architects zal samen met ABT ons een rondleiding geven door het gebouw, wat zich momenteel in de afbouwfase bevindt. Zoals gezegd organiseert de VBB dit samen met de Academie van Bouwkunst. Dat betekent dat we met een gemengd gezelschap van VBB-leden en studenten een groep zullen vormen. Er zijn helaas maar 20 plaatsen beschikbaar.

Locatie: Groninger Forum
Wanneer: 7 maart