RLI Challenge landschap 2070 / Thomas Rosema

Deze opgave was in samenwerking met studenten planologie, landschapsgeschiedenis en omgevingspsychologie en is gepresenteerd aan de Raad voor de Leefomgeving. De challenge is een advies over de rol van de landelijke overheid rondom landschapsinrichting in de toekomst.

De opgave dwong dus tot kijken op grote schaal tot ver in de toekomst met  verschillende andere diciplines.

Ons standpunt was dat (Noord-) Nederland zal in 2070 niet langer gevormd moeten worden door ingrepen die tegen de dynamiek van de omgeving in gaan, maar men zal met de bewoners op zoek moeten naar de specifieke kansen van de regio. Alleen door een gebied te benaderen vanuit haar eigen perspectief los van belangen uit andere delen van Nederland kunnen succesvolle oplossingen ontstaan die de unieke kwaliteiten van de regio versterken en het zo klaarmaken voor de toekomst.

Als voorbeeld hebben wij een uitwerking van dit idee gemaakt voor Noordoost Groningen. Met het plan zetten wij in op kansen die ontstaan vanuit de verzilting in de gebieden langs de kust. Hiermee ontstaat zo een oplossing specifiek voor deze regio die als voorbeeld kan dienen voor andere gebieden in Nederland.

De volledige presentatie is terug te kijken via: Challenge Landschap 2070

Auteurs:

Thomas Rosema Ma Architectuur

Jeppe de Vries, Ruimtelijke Wetenschappen

Joey Koning, Ruimtelijke Wetenschappen

Wim Ykema, Ruimtelijke Wetenschappean

Cora Jongsma, Ma Landschapsgeschiedenis

Machiel Koman Ma Landschapsgeschiedenis

Massimo Koester Ma Social Psychology / Environmental psychology

Jana Etmann Ma Environmental psychology