HIGHLIGHT JOUW STAD?

Mensen lopen dagelijks langs highlights van de stad, maar beseffen ze wel wat dit voor waarde heeft voor de stad? Deze hightlights zijn de architectonische kenmerken van de stad. Projecten als Boterdiep drie&zestig van AAS architecten, de jongerentoren Paddepoel-Zuid van ZOFA architecten en basisschool ODS de Starter van Klein architecten kunnen hiertoe worden gerekend.

Om bewoners van de stad hiervan bewust te maken en ook van wat er zich in de stad afspeelt, willen de studenten van de Academie van Bouwkunst de meerwaarde van architectuur (en ook de meerwaarde van architecten) uitlichten. Wat doet een architect om tot een uiteindelijk plan te komen? Hoe bewust is de architect eigenlijk bezig met de beleving van de gebruiker en de passant? Deze informatie zal middels een interactieve tentoonstelling te zien zijn op de Academie van Bouwkunst. Het doel is het vergroten van de kennis van een stadjer over wat een architect doet én het vergroten van kennis bij architecten over de ervaring van deze stadjers met architectuur. De dilemma’s van de architecten tijdens het ontwerpproces worden toegelicht en daarnaast krijgen de bezoekers ook de ruimte voor reacties. Op vrijdag 20 november (tussen 09:00 en 17:00) is iedereen van harte welkom op het adres Zuiderkuipen 19 in Groningen. 

 

Kom langs, leer over het werk van de architect en geef jouw mening!

Initiatiefnemers,

Studenten Academie van Bouwkunst in samenwerking met OPA (Onafhankelijke planologisch adviesgroep)

(fotograaf: Plegt-Vos)