Eervolle vermelding voor studenten Academie van Bouwkunst

Marcel, Elchan en Yerun slepen een eervolle vermelding in de wacht!

Op een fris-kritische wijze worden met deze inzending grote maatschappelijke thema’s aan elkaar gekoppeld. Lokale circulaire systemen in combinatie met ruimte voor de groei van nieuwe gemeenschappen vormen de basis voor de toekomstbestendigheid van onze steden.

‘Huidige AZC’s? Weg ermee!

Menging van alle woningbehoevenden is de sleutel tot succes. Door variatie ontstaan nieuwe gemeenschappen met een eigen dynamiek. De vluchteling dient een kans te krijgen om gelijk te kunnen integreren en om iets bij te dragen aan de gemeenschap. De stofwisseling van de gehele bebouwde omgeving dient de komende 10 jaar veranderd te worden om te zorgen dat onze steden toekomstbestendig zijn.‘ (fragment uit de Toelichting van Het Nieuwe Fundament)

Bekijk het werk van ‘Marcel, Elchan en Yerun’ hier: Visie & Toelichting

‘A Home away from Home’ is een initiatief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Lees meer en bekijk alle genomineerde inzendingen op de prijsvraagsite