EAT STREET - Atelier Energie transitie 2016 / Boukje Klaver

Voedsel en Paddepoel Noord

Met onze huidige foot-print zal het aanbod van voedsel niet kunnen blijven voldoen aan onze vraag naar voedsel. Het huidige systeem is inefficiënt en economisch slecht voor lokale ondernemingen. Daarnaast brengt het veel milieuschade toe door vervoer, verpakkingen en verwerking. Ons voedsel keten zal efficiënter moeten gaan worden om voedsel te kunnen besparen en om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Dit zou kunnen door de voedselketen in te korten, door het aanbod dichter bij de vraag te brengen en door het proces overzichtelijk te maken kan dit beter op elkaar afgestemd worden. Bijvoorbeeld door voedsel direct in te kopen bij de lokale boer en het proces van voedsel verbouwen tot en met het consumeren bij elkaar te brengen. Door het voedsel aanbod te gaan delen met buren kan er veel voedsel bespaart worden en een sociale plek ontstaan in de wijk.