De Biotoop / Paul Breteler

De Biotoop / Atelier 6

Er wordt nieuw leven geblazen in de biotoop. In twee fases wordt het gebouw gerenoveerd en gemoderniseerd, maar met behoud van het brutalistische karakter.

In Fase 1 wordt het gebouw ingezet voor de opvang van vluchtelingen. Constructieve wijzigingen zijn niet-invasief en de bestaande installaties worden intelligent hergebruikt. Er komt een nieuwe grote aula als centrale entree.

In Fase 2 wordt de biotoop omgebouwd tot een MFC. Elke verdieping is vrij indeelbaar. De bestaande kanalen van de installaties uit fase 1 worden hergebruikt en als het waren geupgrade met modernere techniek.