Challenge Landschap 2070

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft kennisinstellingen en ontwerpbureaus voor landschap en stedenbouw uitgenodigd om hun visie te geven op welke ontwikkelingen en onzekerheden bepalend (zullen) zijn voor de vorming van het landschap in de toekomst (2070) en over welke rol overheden kunnen en moeten spelen. Tien teams (drie kennisinstellingen met interdisciplinaire studententeams en zeven ontwerpbureaus) presenteerden op 7 april 2016 hun resultaten en gingen vervolgens in debat met de leden van de commissie. De resultaten vormen input voor het advies.

Een van de teams was: Academie van Bouwkunst Groningen, i.s.m. de Masteropleidingen Planologie, Landschapsgeschiedenis en Sociale (omgevings-) Psychologie.

https://www.youtube.com/watch?v=hkJ12Pyq01w&feature=youtu.be

Meer weten?

Lees het artikel 'Het landschap in 2070' op RUIMTEVOLK

Bekijk de presentatie van de studenten uit Groningen 'Nederland 2070- Neem het met een korreltje zout'

Lees het achtergronddocument van de studenten uit Groningen

Bekijk de informatie mbt dit project in het portfolio van Thomas Rosema