Between Space / Thomas Rosema

Between Space is een ontwerp voor een woongebouw met een breed scala aan voorzieningen in de Scandinavische Havens in Groningen. Deze industriële omgeving leent zich niet direct voor woningbouw en het ontwerp dient dus ook, naast de gevraagde functies, een omgeving te creëren waarin op een prettige manier gewoond kan worden binnen de context van de Scandinavische havens.

Het basisvolume sluit aan op de gebouwen in de omgeving. Het heeft net als de omringende loodsen een hoogte van circa 2 bouwlagen, is langgerekt en gesloten. Vervolgens splitst dit uiteen in verschillende binnengebieden waaraan alle functies zich bevinden. Zo ontstaat er een aaneenschakeling van verschillende gebieden die zorgt voor afwisseling en een aangenaam woonmilieu in de Scandinavische havens.

Aan deze verschillende pleinen liggen woningen voor verschillende doelgroepen, atelierwoningen aan een tussenruimte met een gezamenlijke werkplaats, een groene binnenruimte als gezamenlijke tuin voor ouderenwoningen maar ook een meer stedelijk plein met een restaurant, winkel en zwem- en sportruimte.

De verschillende invullingen van de tussenruimtes geven de Kopenhagenstraat variatie en maakt de plek geschikt als woonlocatie. Door van de kade een promenade te maken langs het water kunnen bewoners alle verschillende werelden gemakkelijk bezoeken en nodigt het gebied uit voor een blokje om.