ATL6 Baywindow - M.Boekholt

Een kast van een huis kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden echter is de essen-
tie van dit atelier dat het als een kast benaderd moet worden. Door dit te doen stel je jezelf in de gelegenheid om het tot product niveau uit te werken. Mijn invalshoek van de erker komt voort uit mijn interesse voor de erker. De erker van mijn woningen waar ik destijds woonde. Wat interessant hieraan was dat het een stuk huiselijkheid in zich heeft zonder echt ruimte te zijn. Het voelt als een woonkamer maar dan compact. Je voelt enige connectie met de stad of straat maar door opgetild te zijn van het maaiveld zit je toch beschermt in je eigen wereld. Vanuit de erker als basis heb ik een locatie bepaald vanuit oriëntatiepunten uit mijn dagelijks leven. Dit resulteerde in een locatie aan de oosterhaven en bij voorkeur een dichte wand zodat hier als een parasiet gebruik van gemaakt kon worden. Een fascinatie voor het Vanta Black materiaal begon mij aan het denken te zetten voor de te kiezen vormtaal van de erker. Het resultaat dat ik probeerde te bereiken was in dit geval om iets vervreemdend toe te voegen aan het gebouw wat tegelijkertijd esthetisch overkomt als een substractie van het bestaande gebouw.


Locatie: Groningen
Wanneer: 2018
Voertaal: Nederlands